Privacyverklaring

Rupro Articles, gevestigd aan de Boterweide 3, 5103 JH Dongen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Korte uitleg
Op deze pagina leggen we uit welke gegevens wij verwerken en waarom. Samengevat gaat het om het volgende:

Rupro Articles wil u zo goed mogelijk van dienst zijn, daarom hebben wij bedrijfsgegevens nodig. Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij we daar vanwege wetgeving toe verplicht zijn, of om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Verder nemen we passende beveiligingsmaatregelen door te werken met beveiligde verbindingen.

Persoonsgegevens die Rupro Articles verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • Kvk nummer

Doel van de gegevens die we verwerken:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen, e-mailen, whats'appen of sms-en indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u te leveren.
 • Rupro Articles verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Kortom, bovenstaande gegevens verwerken we in het kader van de overeenkomst, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en op basis van gerechtvaardigd belang.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaringsperiode:
Rupro Articles zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

 1. We hanteren minimaal de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
 2. Werkbestanden van klanten bewaren we zolang de klantrelatie bestaat.

Delen van persoonsgegevens met derden
Rupro Articles verkoopt uw gegevens niet aan derden. Rupro Articles verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
De website van Rupro Articles gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Rupro Articles gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Partners
Voor het uitvoeren van onze dienstverlening maakt Rupro Articles gebruik van een aantal partners. Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens met uw toestemming bij een van deze partners zijn opgeslagen t.b.v. de dienstverlening.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rupro Articles. U mag een verzoek indienen om de persoonsgegevens die we bewaren, in een computerbestand naar u toe te sturen, of aan een andere door u te noemen organisatie te sturen. Richt uw verzoek aan info@rupro-articles.nl.

Vermeld daarbij de reden van uw verzoek, bijvoorbeeld inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van de persoonsgegevens. U kunt ook mailen om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, of om de toestemming in te trekken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Hoe Rupro Articles persoonsgegevens beveiligd
Rupro Articles neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:

 • Het verkeer tussen uw computer en onze server voor de website wordt d.m.v. een SSL certificaat versleuteld.
 • Het verkeer tussen onze server en onze administratie is ook versleuteld d.m.v. een SSL verbinding.
 • Ons netwerkserver is beveiligd via versleuteling.

Wilt u meer informatie over de beveiliging neem dan even contact op.

Top